Više strojeva nego ljudi na internetu

Mreža je sigurna onoliko koliko je sigurna njena najslabija karika.
U vrlom novom svijetu elektronskih senzora, pametnih domova i uređaja koji prate navike korisnika, strojevi bi vrlo lako od ljudi mogli preuzeti prvenstvo u korištenju interneta.
Izgleda da se znanstvena fantastika polako, ali sigurno preokreće u znanstvenu činjenicu na temelju sveprisutne mrežne povezivosti, navodi se u izvještaju te ističe da bi “objekti mogli poprimiti ljudske karakteristike zahvaljujući novim tehnološkim inovacijama”.

“Danas, 2000-ih godina, usmjereni smo prema novoj eri sveprisutnosti, gdje će se korisnici interneta brojati u milijardama i gdje ljudi mogu postati manjina kao proizvođači i primatelji tog prometa”, navodi se.

Trenutačno je na svijetu oko 875 milijuna korisnika interneta, ali ta brojka se vrlo lako može udvostručiti ako ljudi u budućnosti ostanu primarni korisnici.

Ipak, stručnjaci računaju na desetke milijardi ljudskih, ali i onih “beživotnih” korisnika u desetljećima koja dolaze.

Oni će biti povezani u sveprožimajuću mrežu u kojoj neće biti potrebe za paljenjem računala kako bi se spojili – koncept koji bi se mogao opisati riječima “bilo kad, bilo gdje, bilo tko i bilo što”